Privacy Policy

Bram-modelcars verplicht zich met deze Privacy Policy de privacy van alle bezoekers van de webwinkel bram-modelcars.nl te beschermen.


Gegevens die we van u verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, uzelf registreert of producten bestelt via bram-modelcars.nl , kan er gevraagd worden om bepaalde gegevens,
zoals uw naam, contactgegevens en creditcard, in te vullen. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website,
of gegevens over u verzamelen vanuit berichten die u op de website plaatst, en uit e-mails die u naar ons stuurt.


Gebruik van uw gegevens

Door de informatie die u geeft, kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website en u goederen leveren waar u om hebt gevraagd.
Ook kunnen wij u dankzij deze informatie een rekening sturen of, indien noodzakelijk, contact met u opnemen in verband met bestellingen.
Ook gebruiken en analyseren we de informatie die we verzamelen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.
Op deze manier kan Bram-modelcars haar marktpositie verbeteren.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen.
Voorts, als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief,
gebruiken we uw gegevens om u per e-mail te informeren over onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
Zoals nieuwe modellen, aanbiedingen en dergelijke. 

Als u liever niet hebt dat wij in de toekomst contact met u opnemen, kunt u dit aan ons laten weten.

Openbaar maken van uw gegevens
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan voor uitvoering van uw bestelling noodzakelijk.
Tot slot, indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf,
worden uw gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.

Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetgeving met betrekking tot databescherming.
Wij nemen echter altijd stappen om ervoor te zorgen dat derden uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
Tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht, zullen wij niets van de informatie die u ons verschaft, delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming.

Cookies
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan.
Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u op de website inlogt.
Cookies maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan onze website.
Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op u afstemmen.
U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op www.aboutcookies.org.
Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken.
Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven via info@bram-modelcars.nl

Beveiliging en bewaren van gegevens
Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen vernietiging of schade.
We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Toegang en updaten
U hebt het recht de informatie die wij over u hebben opgeslagen, in te zien en u kunt ons vragen noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zodat de informatie nauwkeurig en actueel is.
Indien u wilt dat wij iets in uw gegevens wijzigen, neem dan contact met ons op via info@bram-modelcars.nl
Wij hebben wettelijk het recht u € 0,23 per pagina, tot een maximaal bedrag van € 4,50, administratiekosten in rekening te brengen om u de gegevens aan te leveren.

Wijzigingen in het privacy beleid
Alle toekomstige wijzigingen in ons privacy beleid worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Contact
Alle opmerkingen, vragen en verzoeken betreffende ons gebruik van uw gegevens kunt u sturen naar info@bram-modelcars.nl
Dit privacyreglement is onderdeel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van bram-modelcars.nl.